Culiniar                                                                                     

                                                                                               Grunneger Eterij

 

 

 

Grunneger eterij

 

Boerenjongens

***

Rundersoep oet Westerwolde

Brood mit schenke

***

Borrel mit kloeten

***

Vlijsk: Karbenoade 

Eerappels

Bonen mit worst van moeke Neinhoes

Sloat mit edik en suker

Appelbrij

Rooie stoofperen

***

Soepenbrij mit stroop of suker

***

Kovvie mit 'n kniepertje

***

    Prijs: 27,50 p.p. 

 

 

 

Terug naar Culiniar